Stadsparken Borås

Borås kommun utlyste en tävling år 2012 för att ta fram ett gestaltningsförslag för den nya lekplatsen i Borås stadspark. 8280 skolbarn i låg- och mellanstadiet fick rösta i lekplatsvalet på de tre förslag de tyckte var bäst, vilket resulterade i en vinst för Adwice. Hurra! Tanken i projektet var att skapa en rolig och lekfull miljö som lockar fram barns äventyrslust och nyfikenhet.

Den meandrande träspången med sina mjuka organiska former letar sig runt på lekplatsen och tar dig från rum till rum, från småbarnslek till Stilioms innovativa Science Fiction Tower med upphöjda kojor för den allra djärvaste.