Kompetenser

Kompetenser - Adwice

Landskapsarkitektur

Vi arbetar med landskapsplanering, gestaltnings- och kvalitetsprogram, växter och planteringsplaner, skötselplaner, stadsbyggnadsfrågor, natur- och kulturgeografisk planering, miljökonsekvensbeskrivningar, planprogram, infrastruktur, översiktsplanering samt detaljplaner. Vi arbetar även med illustration och visualisering. Vi har ett stort fokus på kvalitet, funktionalitet och estetik samt biologisk mångfald. För oss är det viktigt att skapa miljöer som håller över tid samt bidrar till en positiv klimatpåverkan.

Markprojektering

Vi arbetar med markprojektering av allt från småhus- och flerbostadsområden, skolgårdar och förskolegårdar, gator och vägar till industrier. Vi utför även mass- och mängdberäkningar.

Byggledning

Vi ansvarar för byggledning av allt från mindre till större anläggningar.

Besiktning

Vi utför mark- och VA-besiktningar och är även certifierade för besiktning av lekplatser och dess utrustning.