Slottsbergsskolan

När vi designade gården till Slottsbergsskolan i Frölunda strävade vi efter att hålla oss till neutrala färgskalor för att på bästa sätt balansera och lyfta fram den klarröda skolbyggnaden. Vi jobbade också för att bevara maximalt antal befintliga träd som fanns på gården – med mycket goda resultat! Gården fick en lugn och vacker hängmatteplats i en dunge med bevarade tallar. Även en stor lönn skyddades under byggnationen och fick en central plats i egen rabatt på gården.

Trots gårdens relativa småskalighet skapade vi ytor med stora värden. Exempelvis gjorde vi en trägradäng i hållbar, stark och vacker Accoya som kommer att hålla många, många år framöver. Gradängen fyller ett flerdubbelt syfte som samlingsplats och dekorativt element samtidigt som den på ett naturligt sätt tar upp nivåskillnader på gården.