Förskola Sisjövägen

Förskolan på Sisjövägen är belägen på en backig tomt, vilket vi valde att se som en tillgång istället för ett hinder när vi gjorde vår gestaltning. Här skapade vi en slingrande vattenlek som rinner mellan de terrasserade planen på gården vilket inbjuder till interaktion med miljön genom flera sinnen – inte minst barnasinnet.