Förskola Rörmyren

På förskola Rörmyren lät vi gården anta en naturlig och nedtonad färgskala med utrustning i obehandlat trä för att gå väl ihop med den smaragdgröna förskolebyggnaden. De stora höjdskillnaderna gjorde det naturligt att skapa en tudelad gård med en plattare del för de yngre barnen och en mer kuperad del för de äldre. Möjlighet finns för de äldre barnen att leka i tillvaratagen naturmark med stora, uppvuxna träd. Allt är anpassat för att på bästa sätt kunna möta de olika åldersgruppernas intressen och behov.