Förskola Lilla Skintebovägen

På Förskola Lilla Skintebovägen hämtade vi inspiration från de fyra elementen, vatten, luft, jord och eld, när vi skapade barnens lekmiljöer. Vi kände oss kreativa med naturmaterial och lät många träkreationer stå i fokus. Ute på gården återfinns bland annat en träklätterställning, träpergolor, träkojor och trälekhus. På trädäcket närmast huset ritade vi en gradäng som skapar trevlig rumslighet och torgkänsla. Ihop med förskolebyggnadens träfasad är helheten en naturlig, enhetlig och inbjudande förskola som vi är stolta över.