Förskola Lilla Fjäderharvsgatan

Strax öster om Angered byggde vi den här tillfälliga förskolegården som fick temat gult – vilket vi tyckte gav en livfull och ombonad stämning till den annars ganska enkla gården. Gården har vunnit stort uppskattande av närboende och förskolan har fått ett snabbt ökande antal barn tack vare sin trevliga, om än tillfälliga, gestaltning.