Förskola Korsklevegatan

På förskolan Korsklevegatan valde vi att arbeta med naturen istället för emot den. Vi tog tillvara på stora delar av tomtens befintliga naturmark och skapade rum med möjligheter till olika aktiviteter längsmed den slingrande gångvägen. Tomten som är planerad i etage erbjöd en möjlighet att skapa en unik dagvattenlösning. Gården avvattnas genom dagvattenbrunnar som istället för att kopplas till ledningsnätet låter vattnet rinna under mark till ett samlat utlopp i en frodig regnbädd i tomtens lägsta hörn.

Gården fick en samlingsplats i en trägradäng, en liten utkikshydda på toppen av en höjd, stafflier för utomhusmåleri, släntrutschkanor och mycket annat roligt. För de minsta barnen gjorde vi en mysig plats med terrasserade sandlådor under stora parasoller.