Förskola Fjärdingsgatan

Förskolan på Fjärdingsgatan byggdes på mark som tidigare tjänat som fotbollsplan. Vi ville skapa liv i den platta terrängen och ondulerade landskapet med små kullar. Med pergolor i nivåer skapades ytterligare rumslighet och solskydd. Förskolegården fick även en hinderbana, ett uteklassrum och en stor träscen sammanbyggd med en gradäng.